ein Bild ein Bild
Sitemize Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! Giriş Yap Kayıt Ol


Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hâtem (Mühür)’in dış dairesi: (Ezkâü’l-hüsna)
#1
Hâtem (Mühür)’in dış dairesi: (Ezkâü’l-hüsna)

 
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Huva’llâhü lâ ilâhe illâ Hû. Er- Rahmân Er Rahim El Melik El –Kuddûs Es Selâm El Mü’min El Müheymin El- Aziz El –ebbâr El Mütekebbir El Hâkik El Bâri’ El Musavvir El Gaffâr El Kahhâr El Vehhâb Er- Rezzâk El Fettâh El –Alîm El Kaabıd El Bâsit El Hâfid Er Râfi’ El Müizz Es Semî El Hakem El Adl El  Latif El Habîr El-Halim El-Azim El Gafûr Eş- Şekûr El-Aliyy El –kebir El Hafız El Latif El-Habir El-Halim El- Azim El-Gaffur Eş-Şekûr El Şekûr El-Aliyy El-Kebîr El-Hafız El-Mukit El-Hasib El-Celil El Kerim.
2-İç Daire
Er- Rakib El- Mucib El-Vâsi’  El Hakim El Vedûd El-Mecid El- Bâıs Eş- Şehid El- Hakk El- Vekil El-Kaviciy El Metin El Veliyy El- Hamîd El- Muhsi El-Mübdi El-Musid El El Vekil El-Kaviy El Metin El Velvy El-Hamîd el-Muhsi El Mübdi’ El-Muid El Muynî El—Mümît El Havy El-Kavyûm El-Vâcid El Mâcid El Vâhid El Ahad  Es Samed El-Kaadir El Muktedir El-Mukaddim El-Muahhir El Evvel El Âhir Ez Zâhir El-Bâtın El-Vâlî El Müteâli El-Berr Et-Tevvâb El-Müntekim El-Afüvv Er-Rauf Mâlikül-Mülk Zü’l-Celâli ve’l-ikram El-Muksit El-Cami’ El-Ganivy El-Muğnî El-Mani’ Ed-Dârr En Nâfi; En-Nûr El-Hâdî El-Bedrî El Bâki
 
3-Yarımay içinde
 
El-Varis         Er-Reşid        Es-Sabûr
Esmaül’l- hüsna (Tanrı’nın 99 güzel adı)
Anlamları
1-          Etrafında dışta:
Rahman ve Rahim olan Tanrı’nın adı ile, Tanrı öyle bir Tanrı’dır ki Ondan başka tapacak bir ma’bud yoktur, zira O (esirgeyen) ve bağışlayan’dır). (bütün Kâinatın sahibi), (her türlü hata ve eksiklikten uzak, çok temiz), (her nevi tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran), (gönüllere imân ışığı saçan, kendine sınanları koruyan) kullarını selâmete çıkaran), (gönüllere imkân ışığı saçan, kendine sığınanları koruyan), (gözetici ve koruyucu), (mağlup edilmesi mümkün olmayan, galip), (dilediğini zor ile yaptırmaya muktedir olan), (her bakımdan büyüklüğünü gösteren), (yoktan var eden), (her şeyi uygun ve mülâyim bir halde yaratan), (her şeye şekil ve hususiyet veren), (mağfireti sonsuz olan), (her şeye mutlak surette galib ve hâkim olan), (daima her çeşit nimetleri bağışlayan), (yaradılmışlara faydalanacakları şeylere ihsân eden), (her türlü zorlukları yenen ve kolaylaştıran), (her şeyi çok iyi bilen), (her şeyi sıkan, darlatan) (her şeyi genişleten açan) (yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan) (yükselten), (ağırlayan), (zillete düşüren hor ve hakir eden), ( her şeyi işiten), (her şeyi gören), (her şeyin iç yüzünü bilen), (her mes’eleye yumuşak davranan), (çok azametli), (mağfireti çok olan), (kendi rizası için yapılan işleri daha ziyâdesiyle karşılayan), (pek yüksek), (pek büyük), (her şeyi âfet ve beladan koruyan), (her mahlukun gıdasını te’min eden), (herkesin hayatı boyunca yapmış olduğu iyi veya kötü işlerin hesabını iyi bilen), (celâlet ve ululuk sahibi), (keremi bol olan),
2-       Etrafında İçte:
(her şeyi murakabesi altında tutan), (kendine yalvaranların isteklerini veren), (geniş ve müsaadekâr olan), (bütün işlerin hikmeti olan), (iyi kullarını seven ve onların dostluklarına lâyık olan), (şâni büyük ve yüksek olan), (ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran, hayata kavuşturan), (her zaman ve her yerde hâzır ve nâzır olan), (varlığı hiç  değişmeden duran), (herkesin işini yapabileceği şekle sokan),(pek güçlü olan), (çok sağlam olan), (iyi kullarına dost olan), (bütün varlıkların hamd-ü senâ ettikleri, meth ettikleri), (her şeyin sayısını bilen), (mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan veren), (canlı birmahluku öldüren), (her şeye güçü yeten), (gök, yer ve her şeyi tutan), (istediğini istediği vakit bulan), (kerem ve semahatı bol), (Zât ve sıfatında tek olan), (hacetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi tek merci) (istediğini arzuladığı şekilde yapmağa gücü yeten), (kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği şekilde tasarruf eden), (istediğini öne alan, istediğini ileri geçiren), (istediğini geride bırakan), (ilk9, (son), (aşıkâr), (bütün hâdiseleri tek başına idare eden), (her hal ve tavurdan pek yüce), (iyiliği ve bahşişi bol olan), (tövbeleri kabul ve günahları bağışlayan), (suçları adaleti ile lâyık oldukarı cezaya çarptıran), (bağışlaması bol olan), (pek re’fetl3i olan), (merhametli olan), (mülkün ebedî sahibi), (hem büyüklük kerem sahibi), (bütün işlerini uygun ve yerli yerinde yapan), (istediğini istediği yerde toplayan), (çok zengin olan9, (istediğini zengin eden), (herşeyin meydana gelmesine izin vermeyen engel olan), (elem ve mazarraf veren şeyleri yaratan), (faydalı şeyleri yaratan), (âlemleri nurlandıran, istediklerine nur yağdıran), (istediği kulları muradına erdiren), (hayret verici âlemler icadeden), (varlığının sonu olmayan).
3-  Yarımay içinde:
(Servetlerin hakikî sahibi), (bütün işleri ezelî takdirine göre yürütüp nizâm üzere akıbete ulaştıran), (çok sabır sahibi).
3-                           Orta Dairedeki Arapça Metin
 
OKUNUŞU
1. (Azîmü’l-hâmiti), (rahb^ü’l-cephe), (mücma’ül-lehye), (kehl),
2. (Eşkel), (eblec), (ezec), (eflec), (melih), (akne’l-ünf),
3. (Esmer), (sagîrü’l-üzneyn), (ekbed), (müdevverü’l-vech), (vâsiü’l-cebin),
4.(Tasîlü’l-yedeynî tâmü’l-kadd merb^üü’l-kamme), (rakik),
 
Cevapla
  


Foruma Git:


Konuyu Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi

Android Haberler | Ansansanat | Borsa Yorumla | Gülce Edebiyat | Türkçe Dersi