ein Bild ein Bild
Sitemize Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! Giriş Yap Kayıt Ol


Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KIZILCA BEDRETTİN
#1
KIZILCA BEDRETTİN

ŞEYH BEDRETTİN-İ AHMER


Mustafa CEYLAN
 
Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin müridi…
1- Allah’ın seçilmiş kullarından olan Veliler, insan oğlunun
İman
Ümid
Teselli
Sevgi kapısıdır.
2- Anadolu Velileri, 1071 Malazgirt zaferinden evvel ve sonra Anadolu’yu Türkleştiren, Anadolu’yu ebedi Türk Vatanı yapmak üzere destur almış ve aldıkları ilâhi emrin ve müsaadenin icabını icra etmiş alp erenlerdir.
3-Hacı Bayram-ı Veli Osmanlı-Türk cihan devletinin buhranlı FETRET yıllarında şeyhi Somuncu Baba- Şeyh Hamidüddin-İ Aksarayî ile yayamış ve Türk’üğün ve Türk Devletinin vahdet idrakini tesis ve  yaymak hususunda velâyet rütbesini İZHAR ederek Anadolu’nun her köşesine halifelerini yolluyarak Anadolu’nun manevi hamisi ve sahibi olmuştur.
4-Günlük hayatı meçhulümüz olan ve toprak adamlarının ve sade insanların yani milletin ekseriyetinin şeyhi olan Hazret, Roma’nın mermer AUGUSTUS güneş mabedinin bitişiğine ahşaptan cami’sini yaparak;
 
Tevazu ile kibirin
Allah ile yapma put’un
Sevgi ile soğukluğun
Sevgi ile zulmün
Birlikte idrak edilmesine yardımcı olmuştur. AUGUSTUS, güçlü Roma İmparatoru, şimdi yalnıza tarih bilenlerce kısa anılmalara mevzu olurken; Hacı Bayram-ı Veli, Türklük dünyasının eksilmeyen sevgisi ile halâ yaşamaktadır.” (      )
Kızılca Bedreddin’de Hacı Bay ram-ı Veli Hazretlerinin Anadolu’nun Türkleşmesi için görevlendirdiği alperenlerden birisidir.
O, İstanbul’u feth eden kahraman ordunun mânevî mimarlarından birisidir. İstanbul’un İSLÂMBOL yapılışı, gemilerin karadan yüz dürülüşü, surlara Müslüman-Türk’ün zafer bayrağının ilk çekilişi sırasında, Kızılca Bedreddin gibi, Hacı Bayram Erenleri, ordunun mânevi komutanlığını yapmışlardır.
Akşemseddin, Akbıyık Sultan, Baba Yusuf Bayramî, Durmuş Dede, Şeyhoğlu Edhem Baba, Ferruh Dede, Kavas-Başı, Keskin Dede, Mecdüddin İsâ gibi daha bir çok Hacı Bayram müridi fetih ordusunda görev almıştır. İşte bunlardan birisi de Kızılca  Bedreddin’dir.
Kızılca Bedreddin, aynı zamanda âlim ve mutasavvıftır.
Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin tavsiyesine uyarak, Fahreddin-i İrakî’nin LEMEÂT adlı eserini Türkçeye çevirmiştir.
Peygamber (s.a.v.)’mizin övdüğü, çağ açıp çağ kapatan ordunun içinde yer alan Kızılca Bedreddin’in kabr-i şerifi şu anda Rumeli Hisarı şehitliğinde bulunmaktadır.
Fetih dedik de, istedik ki, o fetih anından bir manzara sunalım:
“Asker kaleye karşı bir sel gibi aktı. Kös ve tâbl ve nây sedası feleği iniletti. Toprağını göklere savurdu. Ve nice ceng azmanı pehlivan, Konstantiniye kalesi kapusuna kılıç vurmak için at sıçrattılar.
Karşı taraftan dahi, Konstantiniye tekfuru-ki ona Kayzer-i Rum derler- ve kefere memleketlerinden, merd cinsinden namlu pehlivanlar ki kulluğuna bel bağlamışlar- kendi zanlarınca gaze niyetine Konstantiniye’ye gelmişlerdi. Bu tekfur hasmına baş indirir mel’un değildi. Bu gayretli cahiliyet gereğince ifritini ve nice kudurmuş itini, kendilerine ve atlarına baştan ayağa demire gark eyledi ve onları kırışmak için kapu önüne gönderdi. Her kapu önünde dehşetli savaşlar oldu.
Buna makabil devletlinin azapları ise nice hamleler yapıp kâfiri püskürtüp kale tokadına koydular ve kale kapularını yıprattılar. Bu aralıkta nice başlar kesildi ve diri kâfirler alındı. Kale üzerine kaza-i rabbani gibi sarkıtıldı. (     )
İşte böyle…
Adaletsiz bir şehir Adalete kavuştu Konstantiniye İslâmbol oldu. Hacı Bayram erenlerinin aşk ve iman ateşiyle ışıl ışıl oldu…
Adalet dedik de; Bilge kişilerden nakl edilir ki, beş şey olmadan kemal süsü ile süslenilmez.
Ölçüsü düzgün olmayan terazi iyi tartmaz.
Çeliği iyi dövülmemiş parlak kılıç bir işe yaramaz
Güzel olmayan söz iyi bir sonuç vermez
Amelsiz ilim netice vermez
Adaletsiz ülke bâki olmaz. (        )
Onun için, Türk ülkesi ebedidir, bâkidir. Kızılca Bedreddin gibi nice Hacı Bayram erenlerinin ellerinde, dualarında şekillenen bu ülke ebedi kalacaktır. Hür-türk-Müslüman olarak…
(     ) Bolak, Ahmet Aydın, 1. Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu bildirileri, T. C. Ankara Valiliği- il Kültür Müdürlüğü yayın No: 3, THK Basımevi, 1981, Sahife: 59
(         ) Tursun Bey: Tarih-İ Ebul Feth (Fatih’in Tarihi), Tercüman Gazetesi 1001 Temel Eser NO: 21 Sahife: 27
(              ) Tursun Bey: a.g.e, Sahife: 49
 
Cevapla
  


Foruma Git:


Konuyu Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi

Android Haberler | Ansansanat | Borsa Yorumla | Gülce Edebiyat | Türkçe Dersi