ein Bild ein Bild
Sitemize Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! Giriş Yap Kayıt Ol


Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BARDAKLI BABA
#1
BARDAKLI BABA
 
(104 Bardaklı Baba adında bir azizin Hacı Bayram hulefasından olduğunu Evliya Çelebi yazmaktadır. (Menâkıb-ı Bardaklı Baba) başlığı altında şu bilgiler verilmiştir. “Mezbû “ beldenin kurbümde  “Bardaklı Baba” nam bir aziz-i hünmâmın (himmetli) ziyareti var. Hacı Bayram-ı Veli hulefasından imiş. Nice keşf ü kerâmâtı zâkir olmuş. Cümleden biri (?): Kendileri kifaf-ı nefs için bardak yaparmış. Daima tecdid-i vuzû (abdest yenilemek) içinbardak taşırlarmış. Cemi’i fukaraları o bardaktan abdest alırlar. Yine mâi zülâl lem-ber-leb (su ağzına kadar) dururmuş., Hâlâ o bardak kabr-i şerufi asbitânesinde durur. Onun için “Bardaklı Baba” derler.Hakîr türbedarın izniyle bardağı indirip su ile doldurarak tecdid-i vuzû edeyim derken bir de gördüm ki bardak su ile mâlâmâl (dopdolu) amma üzerine kırk yıllık  gubar (toz) duruyor.O sudan abdest aldım. Mâ-i müstameli leğen içine koyduk. Burca burca Zemzem gbi kokmağa başladı. Amma ibrik yine eskisi gibi mâlâmâl d uruyordu. Hayretle kaldım. Elhasıl dört kişi o  bardaktan abdest aldı. Yine ibrik âb-ı tâhirle (temiz su) mâlâmâl durup kaldı. Cümlemiz mebhût ve mütehayyir  olduk (yaptık) yine dua ve senâ ile ibriği kubbeye asıp oturduk. İbrik kırmızı çamurdan yapılmış ve karnında Sure-i Ra’d’den (                       )  (Enzelemines semâi mâ’en fesâlet evdiyetün bikaderihâ- Allah gökten su indirir, dereler onunla dolar taşar) tahrir olunup altında huruf-u erkarn ile (rakamlarla) (     ) ( 66636) adediyle üç kâf         iki cim., bir min bir kadem (ayak) ve bir bardak tasvirleri mersum idi.(seyehatname, c. II,s. 412-413) Sözü geçen yer Kuzılırmak’ın (Çorum yöresinde) kıyılarında Kurt kasabası ve (Bardaklı) belini geçerek gelenin (Kurt Deresi) köyü imiş.
Evliya Çelebi, gezdiği ülkelerde gördüğü ziyaret yerlerinden başka Padişahların zamanlarında yaşamış olan bilginler ve evliyalar hakkında da gerek gördüğü zaman bilgi vermiştir. Bu bilgilerin çoğu zaman dayanağı pek güvenilir kaynaklar değildir.Bununla birlikte bir çokları da  değerli bilgilerdir. (Yıldırım Beyazit zamanındaki sulema. Suleha ve kibir-ı evliya  faslında) d er ki: Mervl”ânâ Kutbü’d-din İznikli, Timur ile çok mücadele ve mühbahase etmiştir. Ser-çeşme-i bayramidir. Yıldırım Han devrinde vefat edüb “Engürü” kalesi içinde asitâne-i mahsusardında defnedilmişlerdir. Yeyh Hüsam hazretlerinden mezun idi.” (c.II.s.42) bu kesimin yazma nushadan aktarılmasında ve baskıda bir yanlış yapılmamışsa bu bilgi başka kaynaklarla teyit edilmediği için şüpheli karşılanmak gerekiyor. Kutbüddin İznikli adlı ünlü bilgin ve mutasavvufın Timurla konuşmaları Şakayik te geçerse de şeyhi Hüsam’dan ve ser-çeşme-i bayramî (baylramî piri) oluşundan söz edilmez. Mecdi, “Tezyilinde Kutbüddin (in 8 Zilkade 8 (21) (7-12-1418) tarihinde öldüğünü ve İznik’teki mezarı üzerinde öyle yazıldığını eklemiştir. (         )
(         ) Bayramoğlu, fut, a.g.e
 
Cevapla
  


Foruma Git:


Konuyu Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi

Android Haberler | Ansansanat | Borsa Yorumla | Gülce Edebiyat | Türkçe Dersi