ein Bild ein Bild
Sitemize Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! Giriş Yap Kayıt Ol


Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
AÇLIK:
#1
b) AÇLIK: 
Tasavvufi terbiyede az yemeninde, ayrı bir önemi vardır. İslâmda da, orucun ruhi ve içtimâi açıdan bir çok hikmetleri bulunmaktadır. Mutasavvıflar bu hikmeti, derinlemesine işlemişler onu âdeta sülûkun esası hâline getirmişlerdir. Açlığın nefsi terbiye etmedeki rolü büyüktür.

Mutasavvıfımız Hacı Bayram Veli’de, açlık hususunda titizdir. Vassâf’ın açıklamasına göre, Ankara’daki  merkez tekkede, hacı bayram Veli’nin, Hz.Peygamber’in yaptığı gibi, açlığa dayanmak için karnına bağladığı taş hâlâ (1911) mevcuttur (84) yerinde yaptığımız incelemede, bu taşı göremedik. Muhtemelen, 1925 senesindeki tekkelerin kapatılmasına dâir kanunun çıkmasından sonra kişilere intikâl etmiştir.
Hacı Bayram Veli,müridi Akşemseddin’ı halveti sokmuş ve orada ona açlık alıştırmaları yapmıştır. Rivâete göre, Akşemseddin kendi isteği ile aç kalma süresinin artırılmasını istemiş ve bu isteği kabul görmüştür. Akşemseddin açlık konusunda ileri derecede ifrâde kaçınca şeyhi Hacı Bayram Veli ona “ya köse,nice riyazet eylersin. Akıbet nûr olursun, vefât ettikten sonra seni mezarında bulamazlar (85) şeklinde latife yapmıştır.
Ancak biz, insan tabiatını bu derecede zorlamanın, doğru olmadığı kanâatindeyiz. Çünkü İslamiyet, kolaylık dinidir (86) Yine Hadislerde, Nefsin, İnsan Üzerinde Hakları Olduğu Zikredilmiştir (87) Bununla Birlikte, Az Yemenin tasavvufi Süûkte Onemi Olduğu Muhakkaktır. Akşemseddin, bir eserinde, açlığı, manevi tekâmüle büyük faydalar sağladığını söyler (88). Yine Hacı Bayram Veli’nin halifelerinden Eşrefoğlu Rumi, bu faydaları şu şekilde açıklar:
 
Açlıkla, göz şerri terk eder,
Böylece perde kalkıp basiret gözü açılır
Bâtın kulağı açılır, ilâhi İlhâmı duyar hâle gelir
İçeride gönül dili açılır, maddi dil, bir dilde tercüme olur,
Bâtın eli, ilâhi hazinelere erişir
Bâtın ayağı,bir adımda her yeri gezer, tayy-ı mekan eder,ona gizli bir şey kalmaz
Nefsi ıslâh eder
Allah’ı ve nefsin aciz olduğunu bildirir,
Nefisteki benliği giderir
Kulu, kulluk makâmını  yükseltir.
Gönül, safi olur
Zihin kuvvetli olur,
Kişiyi mütevazi hâle getirir (89)
Halvette kalan bir mürid,orada belirli bir müddet susma,aç kalm, zikir,fikir, uykusuzluk gibi riyâzet uygulamaları yapar; bu da, ahlâki, vicdani, temizlenme hususunda önemlidir. (90) Ancak, açlığa alışma, halvette, müridin gücü ölçüsünde uygulanır (91)
 
Cevapla
  


Foruma Git:


Konuyu Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi

Android Haberler | Ansansanat | Borsa Yorumla | Gülce Edebiyat | Türkçe Dersi