ein Bild ein Bild
Sitemize Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! Giriş Yap Kayıt Ol


Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ANADOLU' DA EHL-İ SÜNNETE BAĞLILIK VE HACI BAYRAM
#1
J. ANADOLU' DA EHL-İ SÜNNETE BAĞLILIK VE HACI BAYRAM

 
Tarikatların, Ortaasya Türk muhitinden elen göçebe dervişler eliyle Anadolu topraklarında yayılış, öteden beri Sünniliği güçlendirmekteydi. Zira, Ortaasya Türk Müslümanlığı, Iran’ın tercih ettiği şia mezhebinin aksine ehli sünnet yolunu seçmişti. Buna,tarihteki İran-Turan çekişmesinin Buna, tarihteki İran-Turan çekişmesinin dini platforma yansımı bir görüntüsü,demek mümkündür.
----------------
(180) Banarlı,RTET, fas.s.229
(181) Aynı eser, ss.318-320
(182) Çubukçu, İbrahim Agâh, İslâm Düşünürleri, s.111.1977,s.197
(183) Barholdu, W, Köprülü, Fuat İslâm medeniyeti Tarihi, Ankara 1977,s.197
 
Daha önce de söylediğimiz gibi, Hacı Bayram Veli, ehl-sünnet inancına sıkı sıkıya bağlı bir sûfi idi. Kaynaklar, Hacı Bayram Veli’nin Sünniliği ile ilgili olarak, yönetimde bazı şüpheler belirdiğini, ancak bu şüphelerin kısa zamanda izâle edildiğini  kaydederler (190)
Hacı Bayram  veli’nin, ehl-i sünnet kuralları doğrultusunda faaliyet gösteren medreselerden yetişmesi ve Ankara’da kara Medrese’de müderrislik yapması (191), onun Sünniliğinin en önemli müşahhas delilidir.
Hacı Bayram Veli’nin ehl-i sünnete sıkı sıkıya bağlı oluşu, Osmanlı Devleti’nin Doğu sınırlarındaki  Ankara şehrini, dini hatta siyasi açıdan emniyet sübabı hâline getirmiştir. Çünkü, o sıralar Akkoyunlu Devleti’nin, doğu komşusu olarak yavaş yavaş güçlenme merhalesine geldiğini görüyoruz. (192)
Şiiliğe mütemâyıl, Hz. Ali sevgisiyle temâyüz eden Anadolu Türkmenleri, bu zayıf yanlarıyla, İran yönetiminin dikkatini çekmekteydi. Doğu Anadolu bu açıdan şiiliğe ve özellikle  propangandacılarına câzib bir alan hâline gelmişti.Bu noktada, insan e toplum psikolojisini iyi  bilen ve topluma mânevi gücüyle (karizma) etkileyebilen sufiler zümresi iş başına geçmişti.medreseli, Sünni bir mutasavvıf olan Hacı Bayram Veli, işte böyle bir misyonla yüzyüzeydi.
------------------------
(184) Banarlı, Nihat Sami, RTET, c.I.S.506
(185) Aynı, Hacı Bayram, ss.80-81
(186) Vass3af, Sefine, s.264
(187) Gölpınarlı, Kaygusuz Vizeli Alâeddin, İstanbul 1932-ss.37-38
(188) Bayramoğulları, Hacı Bayram, s.13
(189) Ahmed Bicân, envâr-Aşkin,s.5
(190) Bursalı, Tâhir,Hacı Bayram,s.4;Aynî, Hacı Bayram, s.79
(191) Bayramoğlu, Hacı Bayram, s.21
(192) Woods, John,e. The Agguyunlu Clan Confederation Empire, Chicago 1976,s.65
(193) Abdülbaki,Muhammed Fuat,el-mu’l-Müfehres li-Elfâz’l-
 Kur’an’l-Kerim, İstanbul 1982,ss.549-551
(194) Bakara (2),6; Al-i İmrân (3), 151,154;A’raf (7),101,179 vd
(195) Tevbe (9),64,67
(196) Aynı sure, 15.
(197) Hacc (22), 46;Kâf (50),37
 
Cevapla
  


Foruma Git:


Konuyu Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi

Android Haberler | Ansansanat | Borsa Yorumla | Gülce Edebiyat | Türkçe Dersi