ein Bild ein Bild
Sitemize Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! Giriş Yap Kayıt Ol


Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MECİT AKTÜRK'ÜN (DÜŞÜN) BAŞLIKLI ARUZ ŞİİRİ ÜSTÜNE BİR TAHLİL
#1
MECİT AKTÜRK'ÜN (DÜŞÜN) BAŞLIKLI ARUZ ŞİİRİ ÜSTÜNE BİR TAHLİLMustafa CEYLAN
****************


1-ŞİİRİN TEKNİĞİ
-------------------------------
Aruz Vezni açısından inceleme
***************************************
U:Ulama(Vasl) Z:Zihaf(Kısaltma) I:İmale(Uzatma) M:Med <<<--Aruz Kusurları
*************************************************************************

(1) Sabret gönül, aldırma hiç; kalpten pasın silmek gerek. 
Heceleme: Sab ret gö nül al dır ma hiç kalp ten pa sın sil mek ge rek 
Hece tipi : — — • — — — • — — — • — — — • — 
Uyarlama : Sab ret gö nül al dır ma hiç kalp ten pa sın sil mek ge rek 
Hece tipi : — — • — — — • — — — • — — — • — 
Hece Yapisi : cvc cvc cv cvc vc cvc cv cvc cvcc cvc cv cvc cvc cvc cv cvc 
Sanat&Kusur : YOK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Vezin : Müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) Sonsuz değil kasvet sevinç; dertler nimet, bilmek gerek. 
Heceleme : Son suz de ğil kas vet se vinç dert ler ni met bil mek ge rek 
Hece tipi : — — • — — — • — — — • — — — • — 
Uyarlama : Son suz de ğil kas vet se vinç dert ler ni met bil mek ge rek 
Hece tipi : — — • — — — • — — — • — — — • — 
Hece Yapisi : cvc cvc cv cvc cvc cvc cv cvcc cvcc cvc cv cvc cvc cvc cv cvc 
Sanat&Kusur : YOK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Vezin : Müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(3) Kalsan dahî birgün naçar, zâretme hiç, dertler geçer 
Heceleme : Kal san da hî bir gün na çar zâ ret me hiç dert ler ge çer 
Hece tipi : — — • — — — • — — — • — — — • — 
Uyarlama :Kal san da hî bir gün na çar zâ ret me hiç dert ler ge çer 
Hece tipi :— — • — — — • — — — • — — — • — 
Hece Yapisi : cvc cvc cv cV cvc cvc cv cvc cV cvc cv cvc cvcc cvc cv cvc 
Sanat&Kusur: YOK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Vezin : Müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(4) Hergün güneş tekrar açar, hardan ışık almak gerek. 
Heceleme : Her gün gü neş tek rar a çar har dan ı şık al mak ge rek 
Hece tipi :— — • — — — • — — — • — — — • — 
Uyarlama :Her gün gü neş tek rar a çar har dan ı şık al mak ge rek 
Hece tipi :— — • — — — • — — — • — — — • — 
Hece Yapisi : cvc cvc cv cvc cvc cvc v cvc cvc cvc v cvc vc cvc cv cvc 
Sanat&Kusur : YOK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Vezin : Müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ve
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(18) Her şey serâb, "hiç"miş düşün! Ürkmek, biraz solmak gerek. 
Heceleme : Her şey se râb hiç miş dü şün Ürk mek bi raz sol mak ge rek 
Hece tipi :— — • — — — • — — — • — — — • — 
Uyarlama :Her şey se râb hiç miş dü şün Ürk mek bi raz sol mak ge rek 
Hece tipi : — — • — — — • — — — • — — — • — 
Hece Yapisi : cvc cvc cv cVc cvc cvc cv cvc vcc cvc cv cvc cvc cvc cv cvc 
Sanat&Kusur: YOK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Vezin :Müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siirin Vezni : Müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ve
http://nlp.ceng.fatih.edu.tr/aruz/?Aruz < <<---- LİNKİNE ATARAK ŞİİRİ VEZİNDE KUSUR ARADIK, TEKNİK OLARAK TEK BİR KUSURA RASTLIYAMADIK.
şU HALDE fiziki olarak-TEKNİK AÇIDAN kusursuz bir şiirdir.

2)ŞİİR TÜRÜ BAKIMINDAN İNCELEME

Sabret gönül, aldırma ((hiç)); kalpten pasın--- ((silmek))--- gerek. 
Sonsuz değil kasvet ((sevinç)); dertler nimet,---((bilmek))--- gerek.

Kalsan dahî birgün ((naçar)), zâretme hiç, dertler ((geçer)) 
Hergün güneş tekrar ((açar)), hardan ışık ((almak))--- gerek.

Her kim ki Allah der, ((anar)), bagrında bir kandil ((yanar))
Nursuz gönül birgün ((donar)); umman bulup ((dalmak))--- gerek.
.......................................... Şeklinde devam etmekte,
*
Bana göre tek hatası, SES YIĞILMASIdır(Detanasyon-vuruntu)dur. Neden mi?
Şundan :
Kafiyeleri yazalım yanyana : (naçaR-açaR-geçeR/anaR-yanaR-donaR/saltanaT-sanaT-inaT-/hayaT-sıraT-takaT/zamaN-amaN-ŞaN/belÂ-kulâ-salÂ/anıN-düşmanıN-pişmanıN/biçmiŞ-geçmiŞ-hiçmiŞ)---Özetle(R_T_N_A_N_Ş)---R-T-N-N sessizliğini A ve Ş ile YIRTMAYA çalışmışsa da RTNNA nın baskın söylemi şiire sanki hakimiyet kurmuş. Şiirde KAFİYE unsuru özellikle TÜRK ŞİİRİ'nde en ÖNEMLİ UNSURDUR. Mısra SONLARINDA VEYA BU TÜR MISRA ORTALARINDA(musammat)KULAĞA GELEN SES BENZEŞMELERİ-VURMALAR aynı TONAJDA OLURSA, BİRBİRİNİ TEKRAR EDEN şekilde olursa YIĞILMALAR-SES YIĞILMALARI olur ki, şiiri SIĞ yaptığı gibi,ŞİİRİN LİRİZMİNİ-AKIŞKANLIĞINI da engeller, okunmakta zorluklar çekilebilir. 
Ayrıca,
Bizim dilimizdeki Ş,Ç,Ğ gibi sessiz olduğu halde, üstünde -altında ek bulunan bazı SESSİZ HARFLERİMİZ VAR ki OTOMATİK ÇEKİM özellikleri sebebiyle bence İKİ SESLİ HARF ETKİSİNDEDİRLER. Şu halde, şairimiz, bu şiirde, bu ARUZ YÖNÜNDEN KUSURSUZ ŞİİRDE ( R_T_N_A_N_Ş)dizilişi yerine mesela (R_Ç_N_A_K_Ş_T)gibi ses dizimlerini veya buna yakın SES KULAK VURGULARINI tercih etseydi, TADINDAN YENİLMEZ BİR ŞİİR SUNMUŞ OLURDU. (TABİİ Kİ BU BENİM GÖRÜŞÜM. Başka düşüncelere de saygım sonsuzdur)
*
SEMAİ: Aruzun mefâ'îlün,mefâ'îlün, mefâ'îlün,mefâ'îlün kalıbıyla yazılan GAZEL, MURABBA, MUHAMMES,MÜSEDDES biçiminde şiirlere denir. Bu şiir İÇ UYAKLARLA 4 EŞİT DİZE PARÇASINDAN OLUŞMAKTADIR.Yani MUSAMMAT türünde yazılmış bir şiirdir.

SELİS: Aruzun fe'ilâtün,fe'ilâtün,fe'ilâtün,fe'ilün kalıbıyla yazılan gazellerine denir. Gene, MURABBA, MUHANNES, MÜSEDDES biçinde SELİSler de vardır.

SATRANÇ: Aruzun,müfte'ilün,müfte'ilün,müfte'ilün,müfte'ilün kalıbıyla MUSAMMAT GAZEL biçinde yazılan şiirlere denir.SATRANÇIN bir özelliği daha vardır ki, DİZELERİN UYAKLI PARÇALARI ALT ALTA DİZİLMESİ DURUMUNDA DÖRTLÜKLERDEN oluşan satranç satranç adıyla anılan bir TÜRÜ ortaya çıkar. Şöyle yani:

Sabret gönül, aldırma hiç; 
Kalpten pasın silmek gerek. 
Sonsuz değil kasvet sevinç; 
Dertler nimet, bilmek gerek.

Kalsan dahî birgün naçar, 
Zâretme hiç, dertler geçer 
Hergün güneş tekrar açar, 
Hardan ışık almak gerek.

Her kim ki Allah der, anar, 
Bagrında bir kandil yanar
Nursuz gönül birgün donar; 
Umman bulup dalmak gerek.

Dostluktadır tek saltanat; 
Kalp kırmamak gerçek sanat, 
Varsın surat etsin inat; 
Ah çekmemek, gülmek gerek. 

Yalnız iken zordur hayat, 
Yollar olur dar bir sırat 
Gam yükselir, kalmaz takat; 
Bir dost bulup, bölmek gerek. 

Farzet bu dem âhir zaman, 
Şeytan denen vermez aman 
Kulluktadır izzet ve şan; 
Gerçek Mü’min olmak gerek.

Öğren! Nedir kâlû belâ? 
Her taş mezar îkaz kula 
Duymaz mısın, ibret salâ; 
Can uçmadan ölmek gerek.

Kıymetlidir, bil, her anın, 
Nefsin senin ar düşmanın, 
Arzında ah var pişmanın; 
Gözden selin salmak gerek. 

Ömrün, gelip geçmiş düşün! 
Dostun kefen biçmiş düşün! 
Her şey serâb, "hiç"miş düşün! 
Ürkmek, biraz solmak gerek.)))

3-ANLAM VE SÖYLEM BAKIMINDAN İNCELEME
Sanki BİZİM YUNUS dirilmiş, gelmiş, Mecit AKTÜRK'e ses olmuş...
İşte PİR
işte MÜRİD...
İşte USTA,
İşte ÇIRAK... Biri YUNUS, Ötekisi MECİT...
Ne güzel bir ikili oluşmuş. "ÜZERİNDE TÜRLÜ OTLAR BİTENLER-NE SÖYLERLER" derken, çırak (Her taş mezar îkaz kula)deyivermiş. Sonra, 

(Kalsan dahî birgün naçar, zâretme hiç, dertler geçer 
Hergün güneş tekrar açar, hardan ışık almak gerek.

Her kim ki Allah der, anar, bagrında bir kandil yanar
Nursuz gönül birgün donar; umman bulup dalmak gerek.)

Gece içinde gecede kalırsan, için geceye dönerse, har-ateşde ışık merak etme, BAĞRINDA KANDİL YANMASI İÇİN SEN ALLAH DE YETER. Nursuz, ALLAH DEMEYEN GÖNÜLLER birgün DONARLAR, aşkın ummanına, ALLAH DE dalıver, bulursun ışığı aşkta. İçine ışık yağar...
Ve

Farzet bu dem âhir zaman, şeytan denen vermez aman 
Kulluktadır izzet ve şan; gerçek Mü’min olmak gerek.

Şu halde ÖLMEDEN ÖNCE ÖL ve HALİS KUL OL. İZZET VE ŞAN GERÇEK MÜ'MİNLİKTEDİR.
Yalnızzzz,
BU DEM ZATEN AHİR ZAMANDIR. Ahir zamanda değil miyiz yani? Şu halde onu FARZET demek bana göre UYGU DÜŞMEZ. Burada ŞAİRİMİZ, için içinde iken, tohumun içinde iken ağacın en uç dalındaki MEYVEyi görmeye çalışmış amma FARZET demesi bana göre yerinde değil gibi. Bir başka kelime olabilirdi. 
Ayrıca,
Kıymetlidir, bil, her anın, nefsin senin ar düşmanın, 
Arzında ah var pişmanın; gözden selin salmak gerek. 
Bu beyitte (nnnnn)AĞIRLIĞI bence fazla...(aNıN-NefsiN-seNiN-düşmaNıN-arzıNda-pişmaNıN,gözdeN,seliN)...ki aruz şiirinde ZORLAMA -KALIBI VE SÖYLEMİ KUSURSUZ yapma çabasının en büyük ÇIKMAZ SOKAĞI DA BURASI işte. Bunu yapmamak için ŞİİRİ DEMLEMEK, doğumdan sonra ŞİİR EVLADINA DÖNÜP DÖNÜP DEFALARCA BAKIP, derinlik, ses, anlam bakımından BEYNELMİLEL KOŞUYA hazır hale getirmek-hazırlamak lazım derim.

SONUÇ
***********
Şiirin elimden geldiği kadar OLUMSUZ yönlerini(bana göre) işaret etmeye çalıştım. Ki, bu güzide kalemden DAHA MUHTEŞEM ŞİİRLER okumamız için...
Tebriklerimi, teşekkürlerimi, kalbî selâm ve saygılarımı sunuyorum...


---------------------------------------

Kayak: http://edebiyatdefteri.com/siir/771322/dusun---.html
 
Cevapla
  


Foruma Git:


Konuyu Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi

Android Haberler | Ansansanat | Borsa Yorumla | Gülce Edebiyat | Türkçe Dersi